Username :
Password :
     



 
  Register   Lost Password  
 
 
   
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ บางใหญ่
   
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
www.cat2learn.com
พลังไทยเพื่อการศึกษาไทย
www.thaigoodview.com
   
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
มติชน
ผู้จัดการ

ซื้อโปรแกรมภายใน 30 กันยายน 2559 ลุ้นรับรางวัล Notebook มูลค่า 28,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย                                                                                                                                       ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรม สามารถ อัพเดทข้อมูลฟรีตลอดอายุการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ที่ได้นำสื่อของบริษัทมาบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็น ห้องเทคโนโลยีแห่งอาเซียน และส่งเข้าประกวดตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
d
d
 


 




 


จำนวนผู้เข้าชม